Kinderen en verlies

Kinderen als nabestaanden

Wanneer wij bij families komen om het afscheid te regelen zijn er vaak kinderen aanwezig. De kinderen zijn net als volwassenen ook nabestaanden en hebben op hun eigen manier verdriet om degene waarvan ze afscheid moeten nemen. Voor kinderen is de dood van iemand die hen nabij is zeer indringend. Vaak zien we dat volwassenen proberen kinderen te beschermen voor het verdriet en verlies. Toch is het van groot belang om de kinderen er bij te betrekken. Ze hebben concrete ervaringen nodig om te kunnen geloven dat iemand dood is, én om hun verdriet te kunnen verwerken. 

Wij bieden u de mogelijkheid om kinderen actief te betrekken bij het regelen van het afscheid. We staan open voor hun verdriet, hun vragen. Samen kunnen we kijken wat de kinderen nodig hebben om afscheid te nemen van hun dierbare en het verlies hanteerbaar te maken. Kinderen kunnen meedenken en samen zoeken we naar een manier van afscheid die bij hen past. Mogelijkheden om kinderen te betrekken zijn er in de dagen van de voorbereiding en tijdens de afscheidsbijeenkomst. We denken hierbij aan het schilderen van een vlinder, het maken van een tekening of een rol krijgen in de afscheidsdienst.

Uitgangspunten voor begeleiding van kinderen na verlies, in het algemeen kunt u uitgaan van de volgende basisregels:

  • Geef kinderen de informatie waar ze recht op hebben.
  • Houd ze niet voor de gek,
  • maak dingen niet mooier dan ze zijn en vertel wat er gebeurd is.
  • Probeer die informatie zo concreet mogelijk te maken.
  • Betrek kinderen zoveel mogelijk bij alle gebeurtenissen.
  • Geef ze invloed en laat ze dingen doen die ze aankunnen. Zoals meehelpen om de kleding uit te kiezen, de kist of de bloemen. Ook kunnen ze tekeningen maken en/of in de afscheidsbijeenkomst een rol krijgen.
  • Stimuleer en probeer ze te betrekken bij alles maar dwing ze niet tot dingen die ze liever niet willen.
  • Steun kinderen bij hun manier om het verdriet te verwerken. Dit gaat soms op andere wijze dan bij volwassenen die meestal verdriet verwerken door erover te praten. Kinderen spelen om te verwerken, ze tekenen, knutselen en fantaseren. Een prima hulpmiddel voor kinderen om herinneringen vast te houden is het herinnerings- en werkboek "Dag lieve..."