Uitvaartspreker, Karin Menken

Op verzoek of op advies van Finesse vragen wij een ritueelbegeleider om voor te gaan bij de afscheidsbijeenkomst. Hier stelt zij zich aan u voor.

Mijn naam is Karin Menken.
Tijdens ingrijpende veranderingen in mijn leven en bij verlies van een dierbare heb ik ervaren hoe belangrijk het is om goed afscheid te nemen. Deze ervaringen brachten mij bij het mooie beroep van ritueelbegeleider.
 
Als ritueelbegeleider kan ik u helpen bij de invulling van een persoonlijke afscheidsceremonie. Mijn uitgangspunt is altijd dat een afscheid moet passen bij nabestaanden en de overledene en dat het écht over de overledene moet gaan. Elke uitvaart is wat mij betreft uniek. Met eigen woorden en symbolieken, die de essentie weergeven. Diepgang en betekenis aan een afscheid geven doe ik het liefst in gewone mensentaal. Daar ligt mijn kracht.
Als ik goed heb geluisterd ga ik schrijven. Wát ik ga schrijven is afhankelijk van de afspraken die ik daarover gemaakt heb. Soms schrijf ik een complete afscheidsdienst. Dat doe ik als nabestaanden zelf geen invulling kunnen of willen geven. Een andere keer verzorg ik een gedeelte en vullen nabestaanden zelf een deel in. Daarin help ik als dat wenselijk is.
 
Ik schrijf met warmte en respect. Mijn verhaal laat ik altijd voorafgaand aan de uitvaart aan de nabestaanden lezen. Tijdens de afscheidsceremonie spreek ik de teksten uit en zorg ik dat alle teksten en muziek mooi met elkaar verbonden worden. Dat doe ik op een rustige manier en met veel gevoel en betrokkenheid. Ook schrijf ik persoonlijke verbindende teksten die de uitvaartbegeleider voor kan lezen.
 
Om in de intense tijd rondom een overlijden mensen te mogen bijstaan, ervaar ik als heel bijzonder. Bij Jeanine Tucker van Finesse Uitvaartbegeleiding zie ik dezelfde passie en inzet, vandaar dat ik graag met haar samenwerk.
 
Naast dat ik ritueelbegeleider ben, zing ik met begeleiding van een gitarist bij uitvaarten.
Mijn wortels liggen in de katholieke traditie. De verhalen, muziek en rituelen raakten mij. De natuur is voor mij een grote inspiratiebron. 
Ik volgde inspirerende opleidingen bij Het Moment, levenseinderituelen bij School of Rituals, rouw en rouwverwerking bij Phoenix en levensloopkunde, over de fasen in een mensenleven, bij het Instituut voor Biografiek.
 
Informatie: www.levenswending.nl